BMI – Body Mass Index

BMI (Body Mass Index, inaczej wskaźnik Queteleta II) jest najprostszym sposobem oceny nadmiernej masy ciała.

Jest to iloraz masy ciała podanej w kilogramach i kwadratu wzrostu podanego w metrach. Klasyfikacja BMI została opracowana wyłącznie dla osób dorosłych i choć bardzo prosta w użyciu jest w wielu sytuacjach niezbyt dokładnym wskaźnikiem nadwagi czy otyłości.