Europejska Szkoła Kardioseksuologii

edukacja

Od 2010 roku w ramach Europejskiej Szkoły Kardioseksuologii prowadzimy część edukacyjną programu PREVANDRO skierowaną do studentów, lekarzy, pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz grup zawodowych w szczególny sposób zagrożonych czynnikami ryzyka zaburzeń erekcji. Celem edukacji kardioseksuologicznej jest poprawa wiedzy na temat modyfikowalnych czynników ryzyka zaburzeń erekcji, związków pomiędzy chorobami układu sercowo-naczyniowego i zaburzeniami erekcji oraz dostarczanie podstawowych informacji na temat diagnostyki i nowoczesnych metod terapii zaburzeń erekcji. Misją edukacji kardioseksuologicznej jest kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wpływającego istotnie na zdrowie seksualne i jakość życia mężczyzn.

Do pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego wspólnie z Pracownią Kardioseksuologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu kierujemy szkolenia prowadzone w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji i Prewencji Kardiologicznej w Głuchołazach, Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach, Centrum Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej CREATOR we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Chorób Serca MEDINET we Wrocławiu, Centrum Medycznym w Karpaczu oraz Centrum Kardiologicznym Pro-Corde we Wrocławiu.

Treść szkoleń i prezentacji oparta jest na najnowszych wytycznych europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych omawiających problematykę prewencji chorób sercowo-naczyniowych i zaburzeń erekcji.