Kardiologia sportowa

kardiologia_sportowa

Choć aktywność ruchowa jest jednym z czynników warunkujących zachowanie dobrego zdrowia, uprawiana bez wcześniejszego odpowiedniego przygotowania może doprowadzić do powikłań groźnych dla życia. Intensywny wysiłek fizyczny obciąża układ sercowo-naczyniowy i może stanowić podłoże dla rozwoju istotnych chorób układu krążenia. Dotyczy to sportu wyczynowego jak również, szeroko pojętego, fitnesu.

Intensywny wysiłek fizyczny obciąża układ sercowo-naczyniowy i może stanowić podłoże dla rozwoju istotnych chorób układu krążenia zarówno podczas wyczynowego uprawianiu sportu jak również, szeroko pojętego, fitnesu

Sukcesywny rozwój bazy rekreacyjnej i sportowej w naszym kraju sprawia, że coraz więcej ludzi w różnym wieku podejmuje trud intensyfikacji prozdrowotnej aktywności ruchowej. Stanowi to nowe wyzwanie dla służby zdrowia i powoduje konieczność aktywnego udziału lekarza w planowaniu treningu zdrowotnego. Wzrastająca wraz z wiekiem częstość występowania nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca czy nieprawidłowości morfologicznych sprawia, że problem ten dotyka bardzo szerokich rzesz osób już prowadzących lub będących w trakcie wprowadzania do swojego codziennego życia odpowiedniej dawki prozdrowotnej aktywności ruchowej.

Umiejętna ocena stanu zdrowia wraz z planowaniem treningu prozdrowotnego uwzględniającym klasyfikację dyscyplin sportowych wg składowych dynamicznych i statycznych wysiłku (kategorie dynamiczne A – mała, B – umiarkowana i C – duża oraz 3 kategorie statyczne I – mała, II – umiarkowana i III – duża) jest w stanie zapobiec szkodliwym wpływom uprawianego sportu na stan zdrowia.

Zgodnie z tym podziałem do dyscyplin o małej składowej dynamicznej i statycznej należą golf, kręgle i bilard. Do dyscyplin o dużej składowej dynamicznej i małej statycznej należą badminton, narciarstwo biegowe, piłka nożna i tenis. Do dyscyplin o małej składowej dynamicznej i dużej składowej statycznej należą narty wodne i podnoszenie ciężarów. Do dyscyplin o dużej składowej dynamicznej i dużej statycznej należą boks, wioślarstwo, kajakarstwo i kolarstwo. A do dyscyplin o średniej składowej dynamicznej i średniej statycznej należą rugby, sprint i łyżwiarstwo figurowe.

Prawidłowe wprowadzanie intensyfikacji prozdrowotnej aktywności ruchowej, gwarantuje uzyskanie wszystkich dobroczynnych jej efektów i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych. Należy mieć świadomość, że zgodnie z zaleceniami przed przystąpieniem do realizacji wzmożonej aktywności fizycznej, zwłaszcza obciążeni siedzącym trybem życia mężczyźni po 40 roku życia i kobiety po 50 roku życia, powinni być poddani lekarskim badaniom kwalifikacyjnym, a następnie regularnie monitorowani. Powyższe badania mają na celu ogólną ocenę stanu zdrowia, z uwzględnieniem przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, ustalenie globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego oraz przeprowadzenie diagnostyki kardiologicznej z oszacowaniem wydolności fizycznej osoby badanej.

Zgodnie z zaleceniami przed przystąpieniem do realizacji wzmożonej aktywności fizycznej, zwłaszcza obciążeni siedzącym trybem życia mężczyźni po 40 roku życia powinni być poddani lekarskim badaniom kwalifikacyjnym, a następnie regularnie monitorowani

W wywiadzie należy zwrócić uwagę na ból dławicowy, związane z wysiłkiem zaburzenia rytmu serca, epizody utraty przytomności lub inne objawy złej tolerancji wysiłku oraz występowanie tego typu schorzeń w rodzinie. Badanie przedmiotowe obejmuje pomiar ciśnienia krwi, rejestrację EKG w spoczynku i przeprowadzenie wstępnej próby wysiłkowej z oceną wydolności fizycznej. Test wysiłkowy nie jest konieczny u osób uznawanych za zdrowe będących przed 40 rokiem życia, ze względu na niską wartość diagnostyczną dodatniego wyniku tego testu.

Dla osób po 40 roku życia, chcących zwiększyć swoją aktywność fizyczną, proponujemy pakiet badań kwalifikujący do bezpiecznego uprawiania sportu wraz z monitoringiem jego wpływu na organizm i poradnictwo dietetyczne, obejmujące edukację i planowanie żywienia uwzględniające uprawiany rodzaj i intensywność wysiłku fizycznego.

W Centrum Zdrowia Mężczyzny dowiesz się, jaki typ aktywności będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Nasi specjaliści doradzą, jak często i jakiego rodzaju wysiłek fizyczny należy podejmować przy występowaniu różnych chorób układu sercowo-naczyniowego jak i zaburzeń erekcji.