Kompleksowa diagnostyka

diagnostykaW skład diagnostyki prowadzonej w Centrum Zdrowia Mężczyzny wchodzą:

  • wywiad lekarski i badania ankietowe
  • badania laboratoryjne
  • diagnostyka obrazowa
  • specjalistyczna diagnostyka kardiologiczna

Wstępna diagnostyka zaburzeń erekcji oparta jest o wywiad lekarski badania ankietowe pozwalające najszybciej ocenić sprawność seksualną pacjenta. Do tego celu wykorzystujemy ankiety, które są uznanymi metodami badawczymi, a ich przydatność została potwierdzona w literaturze naukowej. Kwestionariusz IIEF-5

Diagnostyka naczyniopochodnych zaburzeń erekcji obejmuje cały panel badań laboratoryjnych, z których cześć zorientowana jest na poszukiwanie metabolicznych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Umożliwia to podjęcie modyfikacji tych czynników a poprzez to ograniczenia ich dalszego negatywnego wpływu na zdrowie seksualne pacjenta. Pozostałe badania pozwalają ocenić działanie układu hormonalnego (kryteria ISSM – Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej) oraz ocenić sprawność innych układów organizmu.

Diagnostyka obrazowa obejmuje badania pozwalające potwierdzić naczyniopochodne pochodzenia zaburzeń erekcji. Do tego celu wykorzystujemy badanie ultrasonograficzne metodą Dopplera. Umożliwia ono ocenę morfologii naczyń doprowadzających i odprowadzających krew z ciał jamistych oraz pomiar prędkości przepływu przez nie krwi, co pozwala ocenić funkcję śródbłonka naczyniowego.

Jeśli istnieje podejrzenia przyczyny naczyniowej zlokalizowanej w obrębie dużych naczyń pacjenta kierujemy i koordynujemy wykonanie tomografii komputerowej naczyń jamy brzusznej i miednicy (angio TK). Ta nowoczesna technika, do której wykorzystany jest 64-rzędowy tomograf komputerowy, pozwala na bardzo dokładne zobrazowanie stanu naczyń tętniczych doprowadzających krew do narządów płciowych.

W ramach kwalifikacji pacjenta z chorobami układu sercowo-naczyniowego do farmakologicznego leczenia zaburzeń erekcji wykonujemy lub koordynujemy wykonanie szerokiego panelu badań kardiologicznych.