Kwestionariusz IIEF

Jeśli jest Pan aktywny seksualnie i/lub chciałby Pan poddać się badaniu, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (proszę wybrać tylko jedną odpowiedź w każdym pytaniu).

Interpretacja kliniczna

I. Interpretacja całkowitej liczby punktów w obszarze osiągania erekcji:
0-6 zaburzenia ciężkie
7-12 zaburzenia umiarkowane
13-18 zaburzenia niewielkie do umiarkowanych
19-24 zaburzenia umiarkowane
25-30 brak zaburzeń (prawidłowa funkcja erekcyjna)

II. Interpretacja całkowitej liczby punktów w obszarze osiągania orgazmu:
0-2 zaburzenia ciężkie
3-4 zaburzenia umiarkowane
5-6 zaburzenia niewielkie do umiarkowanych
7-8 zaburzenia umiarkowane
9-10 brak zaburzeń

III. Interpretacja całkowitej liczby punktów w obszarze pożądania seksualnego:
0-2 zaburzenia ciężkie
3-4 zaburzenia umiarkowane
5-6 zaburzenia niewielkie do umiarkowanych
7-8 zaburzenia niewielkie
9-10 brak zaburzeń

IV. Interpretacja całkowitej liczby punktów w obszarze satysfakcji ze stosunku seksualnego:
0-3 zaburzenia ciężkie
4-6 zaburzenia umiarkowane
7-9 zaburzenia niewielkie do umiarkowanych
10-12 zaburzenia niewielkie
13-15 brak zaburzeń

V. Interpretacja całkowitej liczby punktów w obszarze ogólnej satysfakcji:
0-2 zaburzenia ciężkie
3-4 zaburzenia umiarkowane
5-6 zaburzenia niewielkie do umiarkowanych
7-8 zaburzenia niewielkie
9-10 brak zaburzeń