Centrum

centrum

Centrum Zdrowia Mężczyzny stanowi unikalne na mapie Europy miejsce zajmujące się zaburzeniami erekcji u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Działanie Centrum opiera się na współpracy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce, terapii i prewencji chorób sercowo-naczyniowych, w tym także naczyniopochodnych zaburzeń erekcji. Gwarantuje to holistyczne podejście do opieki nad zdrowiem naszych Pacjentów.

Ze względu na złożoność problematyki stawiamy na fuzję potencjałów ściśle współpracując z różnymi specjalistami takimi jak urolog, psychiatra, endokrynolog, diabetolog, neurolog, coach, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta, trener osobisty.

W swojej codziennej pracy korzystamy z nowoczesnej diagnostyki i nieinwazyjnej terapii naczyniopochodnych zaburzeń erekcji. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce dysponującym terapią ED1000 firmy Medispec. Jest to aktualnie jedyne urządzenie, wykorzystujące niskoenergetyczną i zogniskowaną falę uderzeniową (ang. Low Energy Shock-Wave Therapy, LESWT) do leczenia zaburzeń erekcji, którego skuteczność terapeutyczną potwierdzono w wielu badaniach opublikowanych w specjalistycznej prasie medycznej. Fakt ten doceniono umieszczając terapię falą uderzeniową, od 2013 roku, w standardach Europejskiego Towarzystwa Urologicznego jako budzącą wielkie nadzieje nieinwazyjną opcję leczniczą pierwszego rzutu zaburzeń erekcji.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwoliło nam stworzyć miejsce, które poza profesjonalizmem zapewnia naszym Pacjentom komfort oraz pełną anonimowość i intymność, będących kluczowymi elementami nowoczesnej opieki nad zdrowiem kardioseksuologicznym naszych chorych.

Poza działaniami terapeutycznymi Centrum Zdrowia Mężczyzny jest także inicjatorem projektu PREVANDRO, którego jednym z głównych elementów jest prowadzona od 2010 roku w ramach Europejskiej Szkoły Kardioseksuologii edukacja kardioseksuologiczna, skierowaną przede wszystkim do pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także lekarzy, studentów i różnych grup zawodowych, które są ponadprzeciętnie zagrożone czynnikami ryzyka zaburzeń erekcji.

Czynne uczestnictwo w Światowych i Europejskich Kongresach Zdrowia Seksualnego i Europejskich Kongresach Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej pozwala nam wziąć udział w dyskusji na temat standardu opieki nad pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego i zaburzeniami erekcji.

Świadomość przewlekłego i postępującego charakteru miażdżycy powoduje iż opieka nad pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego i zaburzeniami erekcji nie ogranicza się dla nas tylko do doraźnego wpływu na polepszenie stanu zdrowia i jego sprawności seksualnej, ale ma na celu doprowadzenie do zmian, które pozwolą utrwalić i długoterminowo utrzymać uzyskany efekt.

Naszą wiedzą, zaangażowaniem oraz ambicją, staramy się codziennie służyć wszystkim mężczyznom, którzy w obliczu globalnej epidemii czynników ryzyka i związanych z nimi chorób, świadomie wybierają zdrowie i dobrą jakość życia.

W naszych działaniach, wspierających mężczyzn w jak najdłuższym zachowaniu zdrowia i dobrej „męskości”, kierujemy się deklaracją Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization; WHO), według której, każdy człowiek posiada fundamentalne prawo do zdrowia seksualnego, które obejmuje wolność od czynników hamujących zachowania seksualne oraz czynników organicznych i zaburzeń mających wpływ na zachowania prokreacyjne.