Specjaliści

Dr hab. n. med. Dariusz Kałka

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stypendysta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Royal Brompton Hospital w Londynie. Pracując jako asystent w Klinice Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, uzyskał specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych, a następnie z kardiologii.

Na podstawie badań i rozprawy dotyczącej mappingu serca uzyskał w 1992 roku, decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, tytuł doktora nauk medycznych.

W 2012 r. decyzją Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Tematyka pracy habilitacyjnej obejmowała zależności pomiędzy aktywnością ruchową a wydolnością fizyczną u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
Posiada bogate doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej. Jest kierownikiem Pracowni Kardioseksuologii Katedry Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz ordynatorem Centrum Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej CREATOR we Wrocławiu.

Jest pomysłodawcą i organizatorem wprowadzenia kardioseksuologii do przedmiotów nauczanych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Jest inicjatorem i głównym wykonawcą prowadzonego od 2010 roku, w kilku ośrodkach kardiologicznych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie projektu PREVANDRO, mającego na celu badania nad czynnikami ryzyka zaburzeń erekcji. Część edukacyjna tego programy prowadzona w ramach Europejskiej Szkoły Kardioseksuologii ma na celu propagowanie wiedzy na temat naczyniopochodnych zaburzeń erekcji i prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także lekarzy, studentów i różnych grup zawodowych, które są ponadprzeciętnie zagrożone czynnikami ryzyka zaburzeń erekcji.

Jest autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych lub prezentowanych w kraju i za granicą. W centrum jego szczególnych zainteresowań znajdują się: kardioseksuologia, prewencja chorób sercowo-naczyniowych, kardiologia sportowa oraz rehabilitacja kardiologiczna.

Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń erekcji u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Jest certyfikowanym przez Medispec terapeutą ED1000. W swojej praktyce klinicznej wykorzystuje nowoczesne, nieinwazyjne metody leczenia zaburzeń erekcji i z pasją pomaga pacjentom wracać do męskiej sprawności i zdrowia.

Dr n. med. Łukasz Karpiński

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu; stypendysta programu Erasmus Uniwersytetu Medycznego w Padwie. Pracując jako asystent w Klinice Kardiologii AM we Wrocławiu, zdobył specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii, a także ukończył podyplomowe studia doktoranckie.

Na podstawie badań i rozprawy dotyczącej oceny stężenia wybranych czynników zapalnych jako wskaźnika pozawałowej przebudowy serca uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Ma doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej. Jest autorem ponad 40 prac opublikowanych lub prezentowanych w kraju i zagranicą.

W centrum jego szczególnych zainteresowań znajdują się kardiopsychologia, prewencja sercowo-naczyniowa, kardioseksuologia oraz echokardiografia. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi w Poradni Kardiologicznej. Od wielu lat członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Saksońskiej Krajowej Izby Lekarskiej.