Skala Epworth

Jednym ze sposobów wstępnej diagnostyki stosowanej w diagnostyce SAS jest skala senności Epworth (ESS; Epworth Sleepiness Scale). Jest to kwestionariusz samooceny, służący do określenia przez badanego (w skali 0-3) prawdopodobieństwa zaśnięcia w 8 typowych sytuacjach życia codziennego. Skala uwzględnia przy tym zarówno sytuacje bierne, promujące sen, jak np. odpoczynek popołudniowy, jak również sytuacje związane z wysoką aktywnością, które u osoby zdrowej nie sprzyjają zasypianiu jak np. jazda samochodem. Pozwala to wstępnie, w prosty sposób, różnicować pomiędzy prawidłową, a zwiększoną sennością.

Możesz pobrać kwestionariusz w wersji elektronicznej klikając tutaj lub wypełnić go na naszej stronie poniżej.

Proszę określić łatwość zapadnięcia w drzemkę lub zaśnięcia w przedstawionych poniżej sytuacjach. Pytania odnoszą się do normalnego trybu życia w ostatnim okresie.