Kwestionariusz jakości wzwodu QEQ

Poniższe pytania dotyczą jakości Pana wzwodów w ciągu ostatnich czterech tygodni. Proszę zaznaczyć pole, które najlepiej oddaje Pana odpowiedź na każde z pytań.

Odpowiadając na pytania, należy pamiętać o następujących definicjach: czynności seksualne obejmują stosunek, pieszczoty, grę wstępną i masturbację. Stosunek płciowy rozumiemy jako penetrację (pochwową) partnerki (Pana wejście w partnerkę).

Obliczanie wyników kwestionariusza jakości wzwodu (QEQ)

Końcowy wynik oblicza się sumując punkty uzyskane za każdą odpowiedź w skali 0-100 pkt. Wynik łączny 0-100 pkt. (im więcej punktów tym lepsza jakość erekcji).

Źródło: Przegląd Seksuologiczny wydanie specjalne, styczeń 2007 nr 7