Nasz dorobek

Nasze obserwacje i doświadczenia pozwoliły na opublikowanie kilkudziesięciu prac z zakresu rehabilitacji kardiologicznej, prewencji sercowo-naczyniowej i zaburzeń erekcji u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Prezentowane one były w czasopismach medycznych jako prace pełnotekstowe oraz jako doniesienia na zjazdach takich towarzystw naukowych jak Amerykańskie Towarzystwo Serca, Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Seksualnej, Międzynarodowe Towarzystwo Elektrokardiologii, Europejskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej, Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Europejskie Towarzystwo Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej, Europejskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.

 1. Kałka D., Rakowska A., Womperski K., Franke R., Krauz E., Stanisz J., Piłot M., Gebala J., Rusiecki L., Pilecki W.: Modifiable risk factors for erectile dysfunction – an assessment of the awareness of such factors in patients suffering from ischemic heart disease. Int J Impot Res w druku
 2. Kałka D., Karpiński Ł., Gebala J., Rusiecki L., Womperski K., Rusiecka M., Biełous Wilk A. Ewa Krauz, Piłot M., Pilecki W.: Sexual health of male cardiac patients – the present status and expectations of patients with coronary heart disease. Archives of Medical Science – w druku.
 3. Kałka D., Domagała Z., Rusiecki L., Karpiński Ł., Gebala J., Kolęda P., Rusiecka M., Gworys B., Pilecki W.: Heart rate recovery, cardiac rehabilitation and erectile dysfunction in males with ischaemic heart disease. Anatolian Journal of Cardiology – w druku
 4. .

 5. Kałka D., Domagała Z., Rusiecki L., Gworys B., Kolęda P., Dąbrowski P., Szawrowicz – Pełka T., Biełous A., Micał-Strąk M., Pilecki W.: Cardiovascular Risk Factors Among Lower Silesia Students of the Faculty of Medicine: Knowledge and Distribution. Advances in Clinical and Experimental Medicine – w druku
 6. Kałka D., Domagała Z., Karpiński Ł., Gebala J., Rusiecki L., Biełous-Wilk A., Krauz E.S., Dworak J., Bek W., Pilecki W.: The analysis of the influence of the presence of modifiable risk factors for cardiovascular disease on the cardiologistis´ interest in erectile dysfunction in patients with ischaemic heart disease. 17th Congress of the ESSM Copenhagen, Denmark, February 3-5, 2015.
 7. Kałka D., Karpiński Ł., Domagała Z., Gebala J., Bek W., Rusiecki L., Grychowski A., Jacyno K., Rusiecka M., Pilecki W.: Modifiable risk factors for cardiovascular disease and erectile dysfunction – an analysis of the patients´knowledge in men with ischaemic heart disease. 17th Congress of the ESSM Copenhagen, Denmark, February 3-5, 2015.
 8. Kałka D., Domagała Z, Kowalewski P., Rusiecki L., Kolęda P., Marciniak W., Dworak J., Adamus J., Wojcieszczyk J., Pyke E., Pilecki W. Effect of Endurance Cardiovascular Training Intensity on Erectile Dysfunction Severity in Men With Ischemic Heart Disease. Am J Mens Health, 2015, Vol. 9(5) 360-369.
 9. Kałka D., Domagała Z., Rakowska A., Womperski K., Franke R., Sylwina-Krauz E., Stanisz J., Piłot M., Gebala J., Pilecki W.: Modifiable cardiovascular risk factors and erectile dysfunction – an analysis of the patients awareness of such factors in males suffering from ischemic heart disease. Eur.J.Prev.Cardiol. 2014 Vol.21 suppl.1; s.S94 poz.P483 EuroPRevent Congress. Amsterdam (Netherlands), 8-10 May 2014. Abstracts
 10. Kałka D., Domagała Z., Gebala J., Rakowska A., Wojcieszczyk J., Kolęda P., Syrycki M., Womperski K., Rusiecki L., Pilecki W.: The influence of the intensity of a six-month trial of cardiac rehabilitation on changes in resting heart rate in patients suffering from ischemic heart disease. Eur.J.Prev.Cardiol. 2014 Vol.21 suppl.1; s.S140 poz.P687 EuroPRevent Congress. Amsterdam (Netherlands), 8-10 May 2014. Abstracts
 11. Kałka D., Domagała Z., Rakowska A., Rusiecki L., Womperski K., Krauz E., Stanisz J., Piłot M., Franke R., Pilecki W.: What do Polish patients after myocardial infarction know about erectile dysfunction? J.Sex.Med. 2014 Vol.11 suppl.1; s.22 poz.PS-08-005 16th Annual Congress of the European Society for Sexual Medicine and the 12th Congress of the European Sexology Federation. Istanbul (Turkey), January 29 February 1, 2014
 12. Domagała Z., Kałka D., Rakowska A., Rusiecki L., Womperski K., Krauz E., Stanisz J., Grychowski A., Syrycki M., Pilecki W.: Education program and penile erection knowledge in patients after myocardial infarction J.Sex.Med. 2014 Vol.11 suppl.1; s.50 poz.HP-09-007 16th Annual Congress of the European Society for Sexual Medicine and the 12th Congress of the European Sexology Federation. Istanbul (Turkey), January 29 – February 1, 2014
 13. Kałka D., Domagała Z., Rusiecki L., Rakowska A., Wojcieszczyk J., Krauze E., Franke R., Kolęda P., Syrycki M., Pilecki W.: Analysis of correlation between erection quality (EQ) and rest heart rate (RHR) in patients with ischaemic heart disease (IHD) and erection disorders reffered to cardiac rehabilitation (CR) J.Sex.Med. 2013 Vol.10 suppl.5; s.305 Proceedings from 21st World Congress for Sexual Health. Porto Alegre (Brazil), September 21-24, 2013
 14. Kałka D., Domagała Z., Rusiecki L., Rakowska A., Wojcieszczyk J., Dworak J., Womperski K., Kolęda P., Syrycki M., Pilecki W.: Does reduction of arterial blood pressure associated with cardiac rehabilitation (CR) have an impact on erection quality (EQ) in patients with ischemic heart disease (IHD) and erectile dysfunction (ED)? J.Sex.Med. 2013 Vol.10 suppl.5; s.373 Proceedings from 21st World Congress for Sexual Health. Porto Alegre (Brazil), September 21-24, 2013
 15. Kałka D., Domagała Z., Rakowska A., Rusiecki L., Marciniak W., Dworak J., Womperski K., Franke R., Syrycki M., Pilecki W.: Forecasting changes of erection quality based on the evaluation of chronotropic response to physical effort of preliminary training in patients subjected to cardiac rehabilitation J.Sex.Med. 2013 Vol.10 suppl.5; s.380 Proceedings from 21st World Congress for Sexual Health. Porto Alegre (Brazil), September 21-24, 2013
 16. Kałka D., Domagała Z., Kowalewski P., Rusiecki L., Wojcieszczyk J., Kolęda P., Marciniak W., Adamus J., Janocha A., Pilecki W.: The influence of endurance training intensity on dynamics of post-exertional heart rate recovery adaptation in patients with ischemic heart disease Adv.Med.Sci. 2013 Vol.58 no.1; s.50-57
 17. Kałka D., Domagała Z., Rusiecki L., Rakowska A., Wojcieszczyk J., Marciniak W., Skalska A., Womperski K., Pilecki W.: Influence of leisure time physical activity on fitness of eldery patiens W: 81st European Atherosclerosis Society Congress. Lyon, France, June 2-5 2013. Abstracts [online]; poz.1578 [Dostęp 25.01.2015]. Dostępny w: http://w3.kenes-group.com/apps/eas2013/abstracts/Index.htm
 18. Kałka D., Domagała Z., Rusiecki L., Syrycki M., Kolęda P., Sebzda T., Kipiński L., Biełous-Wilk A., Szawrowicz-Pełka T., Pilecki W.: The role of transportation activity in improvement of healthy lifestyle in the population of medicine students. W: 81st European Atherosclerosis Society Congress. Lyon, France, June 2-5 2013. Abstracts [online]; poz.1565 [Dostęp 25.01.2015]. Dostępny w: http://w3.kenes-group.com/apps/eas2013/abstracts/Index.htm
 19. Kałka D., Domagała Z., Kowalewski P., Rusiecki L., Grychowski A., Kolęda P., Piłot M., Dworak J., Wojcieszczyk J., Pilecki W.: Chronotropic response to physical effort and the quality of erection in men with ischaemic heart disease and erectile dysfunctions Eur.J.Prev.Cardiol. 2013 Vol.20 suppl.1; s.S134 poz.P757 EuroPRevent Congress. Rome (Italy), 18-20 April 2013. Abstracts
 20. Kałka D., Domagała Z., Dworak J., Womperski K., Rusiecki L., Marciniak W., Adamus J., Pilecki W.: The analysis of association between physical exercise and quality of erection in males suffering from ischaemic heart disease and erectile dysfunction subjected to physical training. Kardiol. Pol. 2013 T.71 nr 6; s.573-580.
 21. Kałka D., Domagała Z., Dworak J., Wojcieszczyk J., Womperski K., Marciniak W., Rusiecki L., Kolęda P., Pilecki W.: Ocena wpływu nadciśnienia tętniczego na zaburzenia erekcji u mężczyzn rehabilitowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Kraków 18-20 Października 2012 r.
 22. Kałka D., Domagała Z., Rusiecki L., Kolęda P., Klempous J., Wieczorek A., Szawrowicz-Pełka T., Poręba M., Wasik M., Pilecki W.: Influence of parents education on knowledge of risk factors for atherosclerosis in population of third year medical student. EuroPRevent Congress. Dublin, Ireland, 3-5 May 2012. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. (May 2012) 19, Supp 1, S108.
 23. Kałka D., Domagała Z., Wojcieszczyk J., Rusiecki L., Kolęda P., Janocha A., Piłot M., Poręba M., Rusiecka M., Pilecki W.: Intensity of cardio training in modification of erectile dysfunction and physical fitness in male patients treated invasively due to ischaemic heart disease. EuroPRevent Congress. Dublin, Ireland, 3-5 May 2012. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. (May 2012) 19, Supp 1, S132.
 24. Kałka D., Domagała Z., Rusiecki R., Marciniak W., Kolęda P., Biełous Wilk A., Janocha A., Wojcieszczyk J., Adamus J., Pilecki W.: Intensity of six-month cardio training in modification of vagal tone in patients with ischemic heart disease. EuroPRevent Congress. Dublin, Ireland, 3-5 May 2012. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. (May 2012) 19, Supp 1, S60.
 25. Kałka D., Domagała Z., Rusiecki L., Kolęda P., Micał M., Kipiński L., Szawrowicz-Pełka T., Biełous-Wilk A., Sebzda T., Pilecki W.: Knowledge of risk factors for cardiovascular diseases in development of healthy lifestyle habits among third-year students at Wroclaw medical university. EuroPRevent Congress. Dublin, Ireland, 3-5 May 2012. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. (May 2012) 19, Supp 1, S52.
 26. Wojcieszczyk J., Kałka D., Bugaj R. Szczepańska-Gieracha J., Grzebieniak T., Kucharski W., Kropielnicka K., Woźniewski M.: Impact of different cardiac rehabilitation programs on exertion tolerance, quality of life and depression In women with ischemic heart disease. EuroPRevent Congress. Dublin, Ireland, 3-5 May 2012. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. (May 2012) 19, Supp 1, S28.
 27. Kałka D., Domagała Z., Wojcieszczyk J., Rusiecki L., Kolęda P., Janocha A., Marciniak W., Popielewicz-Kautz A., Rusiecka M., Pilecki W.: Six month cycle of cardiac rehabilitation in physical efficiency alteration of women treated invasively due to ischaemic heart disease. 9th European Congress on Menopause and Andropause. Athens, Greece, March 28 – 31, 2012. An International Journal of Midlife Health and Beyond Volume 71, Supplement 1 (2012) S37 (41).
 28. Kałka D., Domagała Z., Wojcieszczyk J., Rusiecki L., Kolęda P., Kowalewski P., Piłot M., Grychowski A., Rusiecka M., Pilecki W.: Health oriented physical activity in moulding physical efficiency of women treated invasively due to ischaemic heart disease. 9th European Congress on Menopause and Andropause. Athens, Greece, March 28 – 31, 2012. An International Journal of Midlife Health and Beyond Volume 71, Supplement 1 (2012) S56 (122).
 29. Wojcieszczyk J., Kałka D., Wojtyńska R, Szczepańska-Gieracha J., Syrycka J., Pawik M, Woźniewski M.: Quality of life (QOL) and depression level versus β-Endorphin concentration in women with ischaemic heart disease (IHD). 9th European Congress on Menopause and Andropause. Athens, Greece, March 28 – 31, 2012. An International Journal of Midlife Health and Beyond Volume 71, Supplement 1 (2012) S62 (147).
 30. Kałka D., Domagała Z., Marciniak W., Kolęda P., Grychowski A., Piłot M., Poręba R., Popielewicz Kautz A., Wojcieszczyk J., Pilecki W.: Assessment of dependence between heart rate recovery and IIEF-5 test scores in patients with ischemic heart disease and erectile dysfunction subjected to cardiac rehabilitation. 20th World Congress of Sexual Health. Glasgow, United Kingdom, June 12-16, 2011. J. Sex. Med. 2011 Vol. 8 suppl. 3; s. 120 poz.162.
 31. Kałka D., Domagała Z., Marciniak W., Kolęda P., Grychowski A., Piłot M., Poręba R., Rusiecki L., Sebzda T., Pilecki W.: Evaluation of the influence of a six-month cardiac rehabilitation cycle on physical capacity and erectile dysfunction intensity in men with ischemic heart disease. 20th World Congress of Sexual Health. Glasgow, United Kingdom, June 12-16, 2011. J. Sex. Med. 2011 Vol. 8 suppl. 3; s.162 poz. 317.
 32. Kałka D., Domagała Z., Marciniak W., Kolęda P., Grychowski A., Szawrowicz Pełka T., Poręba M., Wojcieszczyk J., Micał M., Pilecki W.: Age, physical fitness, erectile dysfunction intensity and cardiac rehabilitation in men with ischemic heart disease and erectile disorders. 20th World Congress of Sexual Health. Glasgow, United Kingdom, June 12-16, 2011. J. Sex. Med. 2011 Vol. 8 suppl. 3; s.162 poz. 316.
 33. Kałka D., Domagała Z., Wojcieszczyk J., Kolęda P., Marciniak W., Janocha A., Popielewicz-Kautz A., Kiełpiński L., Klempous J., Pilecki W.: Does age of males treated invasively due to ischaemic heart disease determine the intensity of erectile disorder and their change triggered off by a six-month a cardiac rehabilitation programme. 25th Congress of The Polish Physiological Society. Olsztyn, Poland, 15-17 September, 2011. J. Physiol. Pharmacol., 2011; 62 (suppl. 1), S 5.7, s. 77.
 34. Kałka D., Domagała Z., Kolęda P., Marciniak W., Wojcieszczyk J., Janocha A., Sebzda T., Rusiecki L., Szawrowicz-Pełka T., Pilecki W.: Retrospective analysis of physical recreation intensity accomplished in primary and secondary prevention in invasively-treated patients with ischemic heart disease. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 3.
 35. Kałka D., Domagała Z., Kolęda P., Kowalewski P., Wojcieszczyk J., Szawrowicz-Pełka T., Rusiecki L., Sebzda T., Kipiński L., Pilecki W.: Analysis of the intensity of leisure-time physical activity In the population of third-year students at Wroclaw Medical University. 25th Congress of The Polish Physiological Society. Olsztyn, Poland, 15-17 September, 2011. J. Physiol. Pharmacol., 2011; 62 (suppl. 1), S 5.5, s. 76.
 36. Kałka D., Domagała Z., Marciniak W., Kolęda P., Piłot M., Szawrowicz-Pełka T., Wojcieszczyk J., Rusiecki L., Micał M., Pilecki W.: Analysis of the intensity of modifiable risk factors for cardiovascular diseases In the population of third-year students at Wroclaw Medical University. 25th Congress of The Polish Physiological Society. Olsztyn, Poland, 15-17 September, 2011. J. Physiol. Pharmacol., 2011; 62 (suppl. 1), S 5.6, s. 76.
 37. Kałka D., Domagała Z., Marciniak W., Kolęda P., Wojcieszczyk J., Cierlińska M., Grychowski A., Kowalewski P., Sebzda T., Pilecki W.: Czy czas rozwinięcia nadmiernej masy ciała ma wpływ na wywołaną przez trening kardiologiczny zmianę napięcia nerwu błędnego. XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6-8 października 2011. Książka streszczeń, P116.
 38. Kałka D., Domagała Z., Sobieszczańska M., Marciniak W., Cierlińska M., Kolęda P., Popielewicz-Kautz A., Biełous-Wilk A.: Czas trwania kontrolowanego treningu kardiologicznego a jakość wzwodu u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i zaburzeniami erekcji. XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 23-25 września 2010 r. Kardiol. Pol. 2010 T. 68 supl. 3; s. S189-S190 poz. R120.
 39. Kałka D., Domagała Z., Marciniak W., Sobieszczańska M., Cierlińska M., Pilecki W., Szawrowicz-Pełka T., Rusiecki L., Popielewicz-Kautz A., Kolęda P.: Retrospektywna ocena natężenia prozdrowotnej aktywności ruchowej realizowanej w ramach profilaktyki pierwotnej u chorych leczonych z powodu ostrego zespołu wieńcowego. XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 23-25 września 2010 r. Kardiol. Pol. 2010 T. 68 supl. 3; s. S201-S202 poz. R136.
 40. Kałka D., Sobieszczańska M., Chorębała A., Marciniak W., Bielous-Wilk A., Daszkiewicz M., Adamus J., Pilecki W.: Erection quality and physical activity in patients with ischemic heart disease. EuroPRevent Congress. Prague, Czech Republic, 5-7 May 2010. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2010 Vol.17 suppl.2; s. S112 poz. P 532.
 41. Kałka D., Domagała Z., Marciniak W., Pilecki W., Cierlińska M., Sebzda T., Popielewicz-Kautz A., Szawrowicz-Pełka T.: Ryzyko nagłego zgonu sercowego a wiek i płeć poddanych 6-miesięcznemu cyklowi treningów kardiologicznych pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 23-25 września 2010 r. Kardiol. Pol. 2010 T. 68 supl . 3; s. S199 poz. R133.
 42. Kałka D., Domagała Z., Sobieszczańska M., Cierlińska M., Marciniak W., Pilecki W., Kolęda P., Micał-Strąk M.: Wpływ ambulatoryjnego treningu kardiologicznego na różnie natężone zaburzenia erekcji u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca. XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 23-25 września 2010 r. Kardiol. Pol. 2010 T. 68 supl .3; s. S191 poz. R122.
 43. Kałka D.: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w nowoczesnej strategii prewencji choroby sercowo-naczyniowej. Semin. Nauk. WTN 2010 nr 9 (60); s.74-86
 44. Kałka D., Sobieszczańska M., Bolanowski J., Pilecki W., Poręba M., Turbański J., Kot-Gardzińska A., Sebzda T.: Effect of ambulatory cardiac training on intensity of erectile dysfunction in men with ischemic heart disease. EuroPRevent Congress. Stockholm, Sweden, 6-9 May 2009. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2009 Vol.16 suppl.1; s. S20 poz. P 88
 45. Kałka D., Sobieszczańska M., Bolanowski J., Pilecki W., Poręba M., Marciniak W., Sebzda T., Popielewicz-Kautz A.: Effect of long-term cardiac rehabilitation on the heart rate recovery after exercise cessation. EuroPRevent Congress. Stockholm, Sweden, 6-9 May 2009. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2009 Vol.16 suppl.1; s. S115 poz. P 523
 46. Kałka D., Sobieszczańska M., Pilecki W., Poręba M., Biełous-Wilk A., Kot-Gardzińska A., Palczewska W., Daszkiewicz M.: Age and risk of sudden cardiac death in IHD patients subjected to long-term cardiac rehabilitation. W: 36th International Congress on Electrocardiology; 50th International Symposium on Vectorcardiography. Wrocław, Poland, 24-27 June 2009. Final program & abstracts; s. 53 poz. P-46
 47. Kałka D., Sobieszczańska M., Pilecki W., Adamus J.: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w strategii prewencji wtórnej choroby sercowo-naczyniowej. Pol. Merkur. Lek. 2009 T.27 nr 157; s.30-35.
 48. Kałka D., Sobieszczańska M., Pilecki W., Szawrowicz Pełka T., Marciniak W., Sebzda T., Turbański J., Palczewska V., Adamus J.: Ocena wpływu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na natężenie zaburzeń erekcji u chorych na chorobę niedokrwienną serca. Pol. Merkur. Lek. 2009 T.27 nr 160; s.290-295.
 49. Kałka D., Sobieszczańska M., Pilecki W., Adamus J.: Zaburzenia erekcji a czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Pol. Merkur. Lek. 2009 T.26 nr 151; s.71-76
 50. Kałka D., Sobieszczańska M., Pilecki W., Biełous-Wilk A., Poręba M., Marciniak W., Głąbek K., Turbański J., Adamus J.: Zaburzenia erekcji a wydolność fizyczna i aktywność ruchowa leczonych inwazyjnie chorych na chorobę niedokrwienną serca. Pol. Merkur. Lek. 2009 T.27 nr 160; s.285-289
 51. Kałka D., Sobieszczańska M., Pilecki W., Bąk A., Chorębała A., Metner E.: Is there any correlation between physical activity before Acute Coronary Syndrome and the effects of six-month cardiac rehabilitation? EuroPRevent Congress. Paris, France, 1-3 May 2008. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2008 Vol.15 suppl. 1; s. S50 poz. 185.
 52. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W., Bąk A., Korzeniowska J., Adamus J., Janczak J., Chorębała A., Pilecki W.: Intensity of job physical activity in patients subjected to cardiac rehabilitation. EuroPRevent Congress, Madrid, 19-21st April, 2007. Eur. J. Cardiovasc. Prevent. Rehabil., 2007; 14(suppl. 1), s. S83 poz. 165.
 53. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W., Janczak J., Bąk A., Chorębała A, Pilecki W., Popielewicz-Kautz A. Adamus J.: Physical activity before disease and B-type natriuretic peptide level after acute coronary syndrome. EuroPRevent Congress, Madrid, 19-21st April, 2007. Eur. J. Cardiovasc. Prevent. Rehabil., 2007; 14 suppl. 1, s. S83 poz 306.
 54. Kałka D., Sobieszczańska M., Kopka L., Marciniak W., Zawadzka-Bartczak E., Bąk A., Popielewicz-Kautz A., Korzeniowska J., Janczak J., Adamus J.: Wpływ długotrwałego treningu kardiologicznego na stężenie lipidów u chorych z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca leczonych simwastatyną. Pol. Merk. Lek., 2007; t. XXII, 128: 101-106.
 55. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W., Popielewicz-Kautz A., Markuszewski L., Chorębała A., Korzeniowska J., Janczak J., Adamus J.: Wpływ ambulatoryjnego kontrolowanego treningu kardiologicznego na ciśnienie tętnicze u chorych na chorobę niedokrwienną serca i nadciśnienie tętnicze. Pol. Merk. Lek. 2007; t. XXII, 127: 9-14.
 56. Kałka D., Sobieszczańska M., Skalik R., Pilecki W., Marciniak W., Woźniak W., Borodulin-Nadzieja L.: Effect of cardiac rehabilitation on triglicerides level in patients with previous myocardial infarction treated with simvastatin. Pharmacological Reports, 2007; 59 (Suppl. 1): 67.
 57. Kałka D., Sobieszczańska, Marciniak W., Chorębała A., Markuszewski L., Metner E., Popielewicz-Kautz A., Korzeniowska J., Janczak J., Adamus J.: Efekt hipotensyjny sześciomiesięcznej rehabilitacji kardiologicznej u chorych w podeszłym wieku. Pol. Merk. Lek. 2007; t. XXII, 128: 95-100.
 58. Kałka D.: Aktywność fizyczna a czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2007, s. 1-104.
 59. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W.: Aktywność fizyczna jako element prewencji chorób sercowo-naczyniowych u osób w podeszłym wieku. Pol. Merk. Lek. 2007; t. XXII, 127: 48-53.
 60. Kałka D., Sobieszczańska M., Skalik R., Pilecki W., Marciniak W., Woźniak W., Borodulin-Nadzieja L.: Resting heart rate and its change induced by physical training in patients with ischemic heart disease at various age treated with β-blockers. Pharmacological Reports, 2007; 59 (Suppl. 1): 67.
 61. Kałka D., Sobieszczańska, Marciniak W., Markuszewski L., Popielewicz-Kautz A., Bąk A., Korzeniowska J., Rusiecki L., Janczak J., Adamus J.: Wiek a efekty długoterminowego treningu kardiologicznego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Pol. Merk. Lek. 2007; t. XXII, 128: 90-94.
 62. Adamus J., Kałka D.: Aktywność fizyczna w prewencji choroby sercowo-naczyniowej (art. red.). Pol. Merk. Lek., 2007; t. XXII, 127: 5-8.
 63. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W., Markuszewski L., Bąk A., Popielewicz-Kautz A., Korzeniowska J., Janczak J., Adamus J.: Zależność ciśnienia tętniczego od indeksu masy ciała u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej. Pol. Arch. Med. Wewn., 2006; t. CXVI, 2: 741-748.
 64. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W., Bąk A., Popielewicz-Kautz A., Adamus J., Pilecki W.: Effect of cardiac training on blood pressure in normotensive patients with ischemic heart disease. XXIII Congress of the Polish Physiological Society “Physiology without limits”. Warsaw, Poland, 14-16 September, 2006. J. Physiol. Pharmacol., 2006; 57 (suppl. 2), s. 157.
 65. Kałka D., Czarnecki R., Sobieszczańska M., Marciniak W., Markuszewski L., Bąk A., Popielewicz-Kautz A., Korzeniowska J., Janczak J., Adamus J.: Efekt hipotensyjny ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w zależności od płci u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym. X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 21-23 września 2006 r. Streszczenia, s. 486. P628.
 66. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W., Chorebała A., Janczak J., Adamus J., Pilecki W., Biełous-Wilk A.: Total cholesterol level in patients with previous myocardial infarction subjected to cardiac rehabilitation. XXIII Congress of the Polish Physiological Society “Physiology without limits”. Warsaw, Poland, 14-16 September, 2006. J. Physiol. Pharmacol., 2006; 57(suppl. 2), s. 154.
 67. Kałka D., Bolanowski J., Sobieszczańska M., Marciniak W., Bąk A., Metner E., Janczak J., Adamus J.: Effect of long-term cardiological rehabilitation on HDL-cholesterol level in patients with previous MI treated with simvastatin. Correlation between training intensity and HDL changes. EuroPRevent Congress, Athens, 11-13th May, 2006. Eur. J. Cardiovasc. Prevent. Rehabil., 2006; 13(suppl. 1), s. S79-80.
 68. Kałka D., Bolanowski J., Sobieszczańska M., Marciniak W, Bąk A., Chorębała A., Adamus J.: Assessment of correlation between cardiological training intensity and resting pulse changes in patients with chronic CAD treated with beta-blockers. EuroPRevent Congress Athens, 11-13th May, 2006. Eur. J. Cardiovasc. Prevent. Rehabil., 2006; 13 (suppl. 1), s. S79.
 69. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W.: Hipotensyjny efekt aktywności fizycznej a nadciśnienie tętnicze. Pol. Arch. Med. Wewn., 2006, t. CXV, 6: 587-595.
 70. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W., Markuszewski L., Biełous-Wilk A., Bąk A., Rusiecki L., Mical-Strak M., Dobek R., Laszki-Szcząchor K., Adamus J.: Effect of average physical activity prior to myocardial infarction on exercise tolerance with treadmill test in patients subjected to cardiac rehabilitation. 33rd International Congress on Electrocardiology, 47th International Symposium on Vectocardiography. Cologne Germany, Cologne Germany, June 28-July 1, 2006. Abstracts, s. 16 (PS25).
 71. Bolanowski J., Kałka D., Sobieszczańska M.: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na zmianę stężeń lipidów w surowicy. Pol. Arch. Med. Wewn., 2006; t. CXV, 1: 53-58.
 72. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W., Adamus J.: Wpływ długoterminowego treningu kardiologicznego na dyspersję QT u chorych po zawale mięśnia sercowego leczonych PTCA. W: Wykłady z patofizjologii. W. Pilecki, M. Sobieszczańska (red.), Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006, s. 58-64.
 73. Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W.: Nordic Walking – modern „way to be healthy” useful in prevention and spa management. W: Conditions the foreign tourism development in central and eastern Europe. Vol. 9. Contemporary models of spa tourism in the aspect of sustainable development. J. Wyrzykowski (red.). Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław 2006, s. 173-180.
 74. Bolanowski J., Kałka D., Bolanowska B.: Zaburzenia erekcji mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca. Fizjoterapia, 2005; t.13, 4: 66-78.
 75. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Influence of six month cardiac rehabilitation on exercise capacity in patients who underwent PCI LAD or PCI RCA. The long-term approach in cardiovascular prevention and rehabilitation: Spring meeting. Leuven, April 7-10, 2005. Leuven, European Society of Cardiology, 2005. Abstract Book, s. 133.
 76. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Impact of six month cardiac rehabilitation on exercise capacity in patients with coronary artery disease and diabetes. The long-term approach in cardiovascular prevention and rehabilitation: Spring meeting. Leuven, April 7-10, 2005. European Society of Cardiology, 2005. Abstract Book, s. 132-133.
 77. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Value of modified Bruce protocol and ramp protocol in estimation of exercise capacity in patients with coronary artery disease after six month cardiac rehabilitation. The long-term approach in cardiovascular prevention and rehabilitation: Spring meeting. Leuven, April 7-10, 2005. European Society of Cardiology, 2005. Abstract Book, s. 132-133.
 78. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A., Sobieszczańska M, Marciniak W., Kmieciak K., Metner E., Bolanowska B.: Outcomes of a cardiac rehabilitation in the elderly. 45th Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention in association with the Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism. Washington, DC, April 29-May 1, 2005. Circulation, 2005; 111(14): 252 (P293).
 79. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Ocena jakości życia przed i po sześciomiesięcznym cyklu rehabilitacji kardiologicznej u chorych po angioplastyce tętnic wieńcowych połączonej z implantacją stentu. 67 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia inwazyjna”. Zabrze, 13-15 maja 2004. Kardiol. Pol., 2004; t. 60, supl. 3: III-31.
 80. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Impact of six month cardiac rehabilitation on parameters of 24 h ambulatory blood pressure measurements in patients with coronary heart disease and hypertension. Fourteenth European Meeting on Hypertension. Paris, France, June 13-17, 2004. J. Hypertens., 2004; 22 (suppl.2), s. 161 (P.2.21).
 81. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Impact of six month cardiac rehabilitation on exercise blood pressure in patients with coronary heart disease and hypertension. Fourteenth European Meeting on Hypertension. Paris, France, June 13-17, 2004. J. Hypertens., 2004; 22 (suppl.2): 168 (P.2.48).
 82. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Health-related quality of life in patients with coronary heart disease and hypertension before and after six month of cardiac rehabilitation. Fourteenth European Meeting on Hypertension. Paris, France, June 13-17, 2004. J. Hypertens., 2004; 22 (suppl.2): 237 (P.2.305).
 83. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Health-related quality of life before and after six months cardiac rehabilitation in patients with CABG. 8th World Congress of Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention. Dublin, 23-26 May, 2004. Eur. J. Cardiovasc. Prevent. Rehabil., 2004; 11 (suppl.1). P-128.
 84. Bolanowski J., Kałka D., Ostruszka J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E, Dąbrowska G.: Impact of six months cardiac ambulatory rehabilitation on erectile dysfunction in patients with coronary artery disease. 8th World Congress of Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention. Dublin, 23-26 May, 2004. Eur. J. Cardiovasc. Prevent. Rehabil., 2004; 11 (suppl.1). P-116.
 85. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Outcomes of exercise tests in patients with CABG before six months and after cardiac rehabilitation. 8th World Congress of Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention. Dublin, 23-26 May, 2004. Eur. J. Cardiovasc. Prevent. Rehabilit., 2004; 11 (suppl.1). P-26.
 86. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Quality of life and outcomes of exercise test before and after six months of cardiac rehabilitation in patients with ischaemic heart disease treated non-invasively. 8th World Congress of Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention. Dublin, 23-26 May, 2004. Eur. J. Cardiovasc. Prevent. Rehabilit., 2004; 11 (suppl.1). P-100.
 87. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Parameters of exercise test in patients treated non-invasively before and after cardiac rehabilitation. Finnish Sports and Exercise Medicine. Physical activity and health: gender differences across the lifespan. The International XVII Puijo Symposium in Kuopio, Finland, June 25-28, 2003. http://www.uku.fi/conf/puijo/puijo.html, 2003.
 88. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E.: Outcomes of exercise test in patients with PTCA before and after six month cardiac rehabilitation. Finnish Sports and Exercise Medicine. Physical activity and health: gender differences across the lifespan. The International XVII Puijo Symposium in Kuopio, Finland, June 25-28, 2003. http://www.uku.fi/conf/puijo/puijo.html, 2003.
 89. Bolanowski J., Kałka D., Ostruszka J.: Zaburzenia erekcji u chorych poddanych ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej. Fizjoterapia, 2003; t.11, 2(supl.1): 23.
 90. Kałka D., Bolanowski J., Bąk A, Matusiak-Dolińska E., Metner E. Lipids in patients with coronary artery bypass graft treated with statins, before and after six month cardiac rehabilitation. W: Finnish Sports and Exercise Medicine. Physical activity and health: gender differences across the lifespan. The International XVII Puijo Symposium, Kuopio, Finland, June 25-28, 2003. http://www.uku.fi/conf/puijo/puijo.html, 2003.